Pea ees!

Iga päev hüppavad inimesed pea ees digitaalselt konstrueeritud virtuaalkeskkonda ja siis heidetakse nad sealt taas välja. Tehiskeskkonna neelamisvõime on tohutu, inimesed elavad justkui mitut elu korraga. Näitusel „Pea ees!“ osalevad kunstnikud tegelevad  tänapäeva arvutustehnika abil võimalikuks saanud virtuaalreaalsuse eri tahkude ning tunnetuslike ja poliitiliste mõjudega. Hiljutise ülemaailmse pandeemia ja sellele järgnenud kriisi ajal hoogustus digiteerimine kunstis, sestap pakuvad näitus ja selle kataloog ajakohase võimaluse vaadata ning analüüsida mõningaid uusimaid kunstilahendusi ja platvorme, mis annavad ainulaadselt ja tõhusalt juurdepääsu teadmistele ning kultuurile. Näitus on valminud rahvusvahelises koostöös uurimisprojekti „Teisel pool mateeriat“ („Beyond Matter“) raames, mis viib kultuuripärandi ja areneva kultuuri virtuaalreaalsuse piirile.