Jonas Staal

Kollektiviseerigem Facebook

2020–

Ligi kolme miljardi kasutajaga Facebook mõjutab enneolematult meie sotsiaalset, majanduslikku ja poliitilist elu. „Kollektiviseerigem Facebook“ („Collectivize Facebook“) on ühishagi, mille eesmärk on saavutada Facebooki juriidiline tunnustamine avaliku domeenina, mis peaks olema selle kasutajate omandis ja kontrolli all. Ettevõte rakendab kasutajaid uusfeodaalsete andmetöölistena, muutes meie afektiivse töö oma kapitaliks. Facebook rakendab rassistlikke algoritme ja suhtlusvõrgustikku kasutatakse mitmesuguseks jälgimiseks, mis rikub privaatsust ja mõjutab ebaproportsionaalselt ka demokraatlikke valimisi. Selle hiljutine näide on Cambridge Analytica ebaseadusliku andmekogumise ja suunatud kampaaniate skandaal. Lisaks on korporatsioon sihilikult nõustanud maailma autoritaarseid režiime.

Koos Jan Fermoniga ellu kutsutud projekti kaudu nõuab Staal, et Facebooki tunnustataks avaliku domeenina ja selle omandiõigus antaks üle kasutajatele, muutes selle riikide ühistuks, mis kuulub kasutajatele ja mida nad koos juhivad. Enne süüdistuse esitamist ÜRO inimõiguste nõukogule Genfis kaasavad Staal ja Fermon „eelkohtu“ kaudu avalikkuse süüdistuse argumentide väljatöötamisse ja kutsuvad neid kaashagejatena projektiga liituma. Kaasatud on ka „tulevikutunnistajad“, kes pakuvad võimalusi, kuidas Facebooki kohtuvõidu korral kolme miljardi kaasomanikuna hallata.

Kollektiviseerigem Facebook