Kirill Savchenkov

Väike vähendaja

2023

Teabe autokraatia, mida võimendavad hübriid- ja kübersõda, loob tänapäeva reaalsuse, mis põhineb sõjamüra summutaval orkestreeritud aktsentide mängul ja vaiksetel katkestustel. Kirill Savchenkov kajastab seda nähtust kaasahaaravalt oma heliinstallatsioonis, kasutades poliitilise meediumina heli ja soojust. Temperatuuri ja heli muutustest kujuneb otsekui praeguste diktatuuride mediaalse käitumise ja tingimuste muster.

Installatsioon püüab jääda võimalikult nähtamatuks. Ainsad visuaalsed elemendid on soojusribad ja restid põrandas. Visuaalne minimalism suunab tähelepanu kuuldavale mürale, kuhu on põimitud aeglane klaverimuusika ja vaikne hääl, mis kordab pidevalt: „Olen sinu möödunud öö unenägu.“ Lause näib olevat vormunud hetkel, kui subjekt illusioonis täielikult lahustub. Põhjuseid võib olla mitu, ehkki Savchenkov seostab seda selgelt Vene valitsuse tegevusega, mis on teinud riigist Ukrainasse tunginud manipuleeriva diktatuuri.

Essees „Nõdrastav õhk. Autoritaarne algoritmiline juhtimine ja vaevukuuldavate häälte poliitika“ selgitab kunstnik oma teose eesmärki, mis on püüd „kindlaks teha tehnosotsiaalse miljöö autoritaarsete kontrollivahendite maastiku killuke ning näidata, kuidas petturlikud institutsioonid kujundavad poliitilist süsteemi ja saavutavad kontrolli rahva algatusi maha surudes, timmides neid samamoodi nagu kliimaseadet.“

Väike vähendaja