Neeme Külm & Alice Kask Edevuses üksi

Näitusel “Edevuses üksi” on kunstnikud ruumi loonud objektid, mis meenutavad valjusti mõeldud mõtete intrigeerivat mosaiiki, kust on raske leida tavapärast, üheselt mõistetavat loogikat. Küll aga peidab näitus endas ajaloo ja alateadvuse lugusid ning neid pajatatakse küllaga. Pehme, sootu ja üksi vastutamisest keelduv „Edevuses üksi“ mõjub nagu meie aja metafoor. Kõik siin räägib intensiivse olemisega toimetuleku paratamatusest, mille Neeme Külma süüdimatult terane avatus on kinni püüdnud oma hübriidsuse, segi aetud kontekstide, deep-olemise näilise ülbuse ja juba eos andeks antud siira teadmatusega. Nagu individualismi ja isiklikkuse minek igavesse paljususse, ähvardab ruumi lobamoklus näitusepinnalt välja valguda. Aga siinkohal sekkub Alice Kask. Valikuliselt ja šefilt võtab ta ette galerii nurgad, plaasterdab need kinni ja maalib lukku. Rahulikult, justnagu territooriumi märgistades, osutab ta neile au, mida see galerii eales nurkadele osutanud pole. Kuraator Tamara Luuk ütleb: „Neeme ja Alice – nad mõlemad tegelevad illusiooniga, üks sentimentaalse romantikuna „päris“ olemise poole püüeldes, teine kõiges kõhkleva pragmaatikuna „nagu päris“ paratamatusest teadlik olles. Aga kumbki neist kunstiga nalja ei tee.“ Näituseobjektid, nagu read luuletekstis, otsivad tunnetele vasteid, ilma et mõistusel oleks kohustus neid üle toimetada.