Neeme Külm

Neeme Külm (1974) lõpetas 1998. aastal Eesti Kunstiakadeemia skulptuuriosakonna ja õppis aastatel 2003–2005 interdistsiplinaarsete kunstide osakonna magistrantuuris. Tema jõulisemad isikunäitused langevad 2010. aastate esimesse poolde, lähimineviku looming on keskendunud valdavalt rühmaväljapanekutele, kooskõndimisele arhitektuuri- ja visuaalkunsti piirimail. Ta on loonud ka tähelepanuväärseid ruumilahendusi avalikku linnaruumi ja olulistele muuseumiväljapanekutele ning pälvinud kultuurkapitali preemiaid.