Neeme Külm

Pihitool

2021

Pihitool on näituse soliidseim puitobjekt. Valmistatud täispuidust, on Neeme Külm seda sihilikult kergelt vildakat, kahe tarbetu ratta ja aistega moodustist nimetanud kord „putkaks“, kord „eraklaks“, isegi maamehelik „küna“ on libisenud ta huulilt. Sedamööda, kuidas see valmis, korrigeeris Eesti tammest kaunitar Neeme kõnepruuki, muutes selle lugupidavaks „pihitooliks“.

Eesti rahvameditsiini botaaniline andmebaas loetleb tammepuu väärt omadusi, vähesed neist on seotud religiooniga, aga mõned siiski: „Haiguste ravimine Kuremäe püha tamme koorega. Kuremäe kloostri nunn (umbes 40 a) pakkus 1956. aastal püha tamme koort ja lehti ravimiks, mis pidada ravima igasuguseid haigusi. Küsimusele, kas kreepsu kah, vastas, parandab igasugust haigust, kui teil on ainult usk Jumalasse.“[1]

[1] https://herba.folklore.ee/?menu=taime&tid=895