Yevgeniy Fiks. Pas de trois

Näitus ühendab Yevgenyi Fiksi kolm projekti, mis seavad kahtluse alla nõukogude ajaloo harjumuspärased narratiivid ja seisavad vastu pärast 1991. aastat tekkinud liberaalsele status quo’le. Fiksi projektid käsitlevad nõukogudeaegset vene geislängi ja kaitsekõne, aafriklaste ja afroameeriklaste kujutamist nõukogude kunstis ning Nõukogude Liidu Juudi autonoomse oblasti lugu, mille põhjal kunstnik loob nõukogude inimese ja kodaniku kogemuse liigsest lihtsustamisest hoiduva ajalooversiooni. Näitus seab kahtluse alla nõukogude kogemuse kõikehõlmavuse ja universaalsuse ning pakub välja progressiivse revisionismi idee, et mõtestada tänapäeva probleeme, nagu mälu valikulisus ja välistamisel põhinev rahvuslus, langemata sealjuures vasakpoolse kriitikavaba taastava nostalgia lõksu.