Yevgeniy Fiks

Lugemisnurk

Näitusekülastajat kutsutakse lugema näitusega seotud teoseid. Nende seas on näiteks Fiksi raamat „Emakeel“ („Mother Tongue“), mis käsitleb nõukogudeaegset vene geižargooni ja on ühtlasi ka selles kirjutatud. Raamatus mõtestatakse seda kirjakeelena, mis sobib kõrgkultuuri, sh kirjanduse loomiseks. Teos sisaldab lingvistilist sissejuhatust nõukogudeaegsesse vene geižargooni ja Fiksi kontseptuaalset luuletsüklit, mis on selles žargoonis kirjutatud.