Yevgeniy Fiks

Koolitusvideo „Emakeel“

2019

Poolhumoorikas koolitusvideos toimub õppetund, kus tutvustatakse, kuidas salakeelt kasutada ja selles fraase moodustada. Nõukogude geisläng aitas kujundada tollaste queer-kogukondade eraldi identiteedi ja võimaldas kasutajatel omavahel avameelselt vestelda teemadel, mis võinuks nad tavaühiskonnast välja tõugata või lõppeda koguni vangistusega. Seega oli tegemist turvatunnet pakkuva kaitsemehhanismiga.

Pärast Nõukogude Liidu lagunemist ja üleilmastumise algust 1990. aastatel on nõukogudeaegse geižargoon segunenud kosmopoliitse geislängiga. Paljud enne 1990. aastaid kasutusel olnud algupärased venekeelseid queer-terminid on asendunud angloameerika laenudega, lahjendades seega nõukogude seksuaalse ja soolise teisitimõtlemise kordumatut kultuuri.