Yevgeniy Fiks

Juudi autonoomse oblasti maastikud

2012-2016

Video „Juudi autonoomse oblasti maastikud“ koosneb tervenisti 1936. aasta filmi „Õnneotsijad“ Birobidžani asustamata maastike kaadritest, millele on peale loetud Yevgeniy Fiksi tekst nõukogude juudi identiteedist ja selle seosest Birobidžaniga.

Algul meelitas Birobidžani projekt suurel hulgal juute nii Nõukogude Liidust kui ka väljastpoolt: Argentinast, Ameerika Ühendriikidest, Palestiinast ja mujalt, kes tulid kõik appi rajama ilmalikku sotsialistlikku juudi kodumaad. Juudi autonoomne oblast on olemas praeguse Vene Föderatsiooni osana siiani.