Olesja Katšanovskaja-Münd. Hetkes olemise jäljed

„Olesja otsib oma loomingus pidevalt visuaalkunsti ja interdistsiplinaarsete valdkondade puutepunkte. Esimesel Tallinna Linnagaleriis toimuval isikunäitusel käsitleb kunstnik paigalseisu ja üleilmse kriisiaja ühiskonnamõjusid uudsest feministlikust vaatepunktist. Näitus peaks andma mõtteainet, kas ehk pakuvad just seesugused ohuhetked võimaluse meil ümber kujundada suhe nii oma keha kui ka sotsiaalse kehaga, kuhu me kuulume. Ühtlasi uuritakse, kas on võimalik edasi liikuda siis, kui liikumine muutub olukorra tõttu võimatuks,“ kirjeldab näitust kuraator Corina L. Apostol.

Kujutava kunsti, muuseumipedagoogika ja konserveerimise haridus ning töökogemus on andnud Olesjale oskuse kunstnikuna performance’ikunsti tunnetada, tungida konservaatorina selle sügavamatesse kihtidesse ja uurida haridustöötajana selle toimimist. Omandatud teadmiste ja isiklike kogemuste põhjal kujutleb Olesja ühiskonda elusa, hingava ning ihaldava kehana, mille käivitab meie ühistegevus. Näituse jaoks loodud installatsioonide, etenduste ja audioteoste kaudu küsib kunstnik, kuidas võiksime oma tunnete, mõtete ja tegudega muuta paigalseisu- ja kammitsetusetunnet. Olesja paigutab naisekeha ja naiste kogemused vaadeldavate küsimuste keskmesse, uurides ühtlasi feministlikust vaatepunktist jälgi, mida keha tekitab.

Kunstnik kutsub külastajaid praeguseid tervisejuhiseid järgides ületama piiri näituseruumi ja kunstiteose vahel ning jätma endast jälgi tagumises galeriiruumis eksponeeritavasse installatsiooni. Need näituse jooksul kogunevad vastastikmõjud on kui uute rütmide puutepunktid ja kehade omavaheline suhtlus, et üheskoos otsida uue ajastuga kohanemise võimalust, samal ajal tunnistades ühiseid raskusi.

Näitus kuulub Tallinna Kunstihoone pikemasse tsüklisse, mis keskendub 21. sajandi feminismile ja võtab tähelepanu alla küsimused, millega naised tänapäeval silmitsi seisavad. Maria Kapajeva, Flo Kasearu, Laura Kuuse, Ede Raadiku ja Olesja Katšnovskaja-Mündi isikunäitused keskenduvad nn naisküsimusest kaugemale ulatuvatele keerukatele teemadele, nagu kehahooldus, tehnoloogia mõju argielule, vägivald ja trauma, töö ja vaesus ning viljakus ja füüsiline hääbumine. Need kõik mõjutavad naiste elu väga palju. Nüüdiskunsti keelt kasutades rõhutavad kunstnikud, kui tähtis on tegelda visuaalpoliitikaga, mis on seotud naisekehaga avalikus diskursuses.