August Künnapu

Võrkkiigel

2008

August Künnapu sellel näitusel eksponeeritud varaseimad tööd pärinevad aastast 2008. Need on argimotiivid nagu paljud teisedki, aga siin on rohkem tuttavlikku, inimlikku soojust, lähedaste inimeste hästi kinni püütud liigutusi. Need inimesed on anonüümsed ega ole ka, nad tunduvad omad. „Võrkkiige“ pildi ülesehituse tavapärane horisontaalselt tasapindadesse jagatus on keerulisem ja subtiilsem, värvipinnad läbitöötatumad ja vähem visandlikud. Jõgi kiiges lugeja taga ja paat on tähelepanuväärselt teostatud: distants esiplaaniga on ebamäärane, kätte saadud mitte perspektiivi, vaid erineva, rahutuma maalimisviisi abil.