August Künnapu

Purskkaevu ääres

2008

Vee kohale kummardunud, käsi kaevu küünitav poiss ja maastiku liigendatus tema taga, mis on Augustile tüüpiliselt horisontaalseiks ribadeks jaotatud: riba taevast, riba rohelust, riba suurt vett ja purskkaevu piirded poisi ees. Nagu kivi viskamisest või kala sulpsatusest tekkinud raskete piiskade tagasi langemine vette, mitte vastupidi: surve tõttu alt üles suunatud joast tulevate piiskade pihustumine õhku on mulje, mis tekib purskkaevu vaadates. Punasesäbruline tumedus esiplaanil … Kas tuleb see pealispinnaaluse vee sügavusest? Ei tea, aga kaudselt meenutab see pilt David Hockney lihtsa pildijaotuse ja tinglikult märgistatud veepindadega basseinimaale.