Friedrich Bedürftig

Veekarkass. Vees ja kuival maal sõitmise masin

1913

Väljavõte F. Bedürftigi kirjast Tannenhofi administratsioonile augustis 1913: „Juhul kui siin Tannenhofis on daame ja härraseid, kes on soodsalt meelestatud ja huvituvad tulevikku suunatud tööst, millel on väärtus ja kasumlikkus paljude jaoks /…/ See peaks huvitama kõiki, kuidas üks sõiduvahend on võimeline minema maapealselt teelt vette, olgu see tiik, jõgi või kanal, ja laskuma sinna raskusteta nagu paat /…/ Ma tahaksin ehitada kasutuskõlbuliku mudeli siin, Tannenhofis, ja tõestada transpordikompaniile oma töö ja oma isiku praktilist kasulikkust /…/

Veekarkass. Vees ja kuival maal sõitmise masin