Halvad ideed

Detsembris 2020 alguse saanud kestev veebiprojekt Bad Ideas Collective toob tähelepanu alla kunstiteosed, mida pole loominguliste kõhkluste tõttu või muudel isiklikel põhjustel kunagi teostatud. Koroonapandeemia algusnädalate rangete piirangute tingimustes ellu kutsutud projekti eesmärk oli mõtiskleda kunstiloomingu katkestuse muude viiside üle ning kutsuda kunstnikke kirjeldama teosteid, mis isiklikumatel põhjustel kunagi teoks ei saanud. Otsides vastust küsimustele, mis eristab hiilgavat ideed viletsast ja kui tähtsat rolli mängivad erinevad kontekstid kaasaegses kunstis, esitleb kollektiiv üksikkunstnike loodud ja ka ühistööna valminud, selge autorsuseta 17 lühivideot.