Viktor Timofeev

Inim-abetsedaarium

2017–...

Teos „Inim-abetsedaarium“ muudab ladina tähestiku süstemaatiliselt abstraktseks, lõigates tähed tükkideks ja paigutades nende osad ümber. Protsessi käigus sobitatakse tuttavad komponendid ehk äratuntavad tähed teisiti kokku ja muudetakse määramata ajaks „võõrasteks“. Teos toob meelde väljamõeldud keeled ja konkreetse semantilise sisuta kirjasüsteemid, millel puudub rahvusidentiteet – see on kui algoritmiline võimalus tähestik iseendast eemaldada. Tegevus toimub viieminutiliste tsüklitena, kus iga tsükli lõpus muudetakse tähestik taas loetavaks, et seda siis taas moonutama asuda. Muutmisprotsess hõlmab juhuslikke toiminguid, sestap on tulemus iga kord ainulaadne.