Tolm

2021

Tolm … See, mis jääb järele. See, millest moodustub uus. Kosmilised liikumised, udukogud, udukogude moodustumine, suured mastaapsed liikumised, täiesti teisel ajaskaalal. Tolm keerleb, heljub, tantsib õhus. Soov seda liikumist kujutada. Ja see on ilus. Omaette maailm kesk muud tegevust. Minu jaoks sügav ja sisemist ühendust pakkuv hetk.