Impressum

Eleriin Ello. Nii hele, et pimestab

Kuraator:

Tamara Luuk

Tekstid: Tamara Luuk
Näituse toimkond: Tamara Luuk, Sirli Oot, Hanna-Antheia Stern
Graafiline disain: Ranno Ait, Sven Erik Raju (WWW Studio)
Installatsioon: Valge Kuup
Tõlked: Epp Aareleid, Maia Melts, Tõlkebüroo Avatar
Toimetamine: Helve Hennoste, Dan O’Connell, Nelli Kotova
Täname: Eesti Kultuuriministeerium, Eesti Kultuurkapital, Akzo Nobel, Andra Aaloe.

Toetajad: