Alina Bliumis

Suurte kaslaste amatöörvaatlus passikontrollis - lipud

2016-2017/2020

„Suurte kaslaste amatöörvaatlus passikontrollis“ (2016–2017) on Alina Bliumise tööde sari, mis hõlmab kunstihoone galeriis eksponeeritud 39 oforttehnikas plakatit ning kunstihoone ja Tallinna teiste hoonete fassaadidel lehvivaid lippe. Lippude asukohad on märgitud nimekirjas, mida galeriis jagatakse.

Plakatitel on kujutatud eri riikide passikaante suuri kaslasi: tiigreid, lõvisid, jaaguare ja leoparde. Kakskeelse inimesena, kes on ise vahetanud Valgevene passi USA passi vastu, on Bliumis oma loomingus pidevalt tegelnud geopoliitika, piiride, rände ja loodusega.

Sarja luues uuris kunstnik 195 passi, mida maailmas praegu kasutatakse. Ta tutvus passikaantel kujutatud vappide sümboolikaga ja leidis neli peamist motiivi: taimed ja puud, linnud, suured kaslased ning relvad.

Lõvidest jaaguarideni, Eestist Arubani ja Malaisiast Norrani uurib Bliumis looduse ristumist rahvusidentiteediga. Sageli kuuluvad suured kaslased riigi heraldilisse süsteemi ja neid näeb passikaantele kulla värviga trükitud vapil.

Kunstnik kujutab plakatitel 67 suurt kaslast 39 passikaanelt. Bliumis eraldas iga looma rahvussümboolikast ja tõi esile põhjused, miks suuri kaslasi on ajalooliselt kasutatud riiklike tunnustena: võim ja suuremeelsus (Aruba), sõltumatus (Belgia), võitlus ja iseseisvus (Eesti), piiskoplik võim (Montenegro), kaitse (Ghana), jõud ja julgus (Malaisia).

Sari on üles ehitatud paradoksile: suuri kaslasi, kes sümboliseerivad takistuste ületamist, avastamisjulgust, seiklusvaimu ja liikumisvabadust, kasutatakse passidel – dokumentidel, mis reguleerivad riikidevahelist liikumisvabadust. See on eriti silmatorkav üleilmse pandeemia ajal. Isegi Euroopa Liidus, kus selle kodanikud alles hiljuti said vabalt reisida, kehtestavad valitsused jõulisi piiranguid ning otsustavad riiki sisenemise või seal viibimise õiguse üle.

Vaatajaid kutsutakse otsima sarnasusi ja erinevusi suurte kaslaste kujutistes ning looma oma seoseid loomade omaduste ja riigi vahel, mida nood sümboliseerivad.