Olev Subbi

Hella, Johannes ja Eduard

2007

Maastikul seisavad kolm otsekui pronksi valatud kuju. Tagaplaanil paistavad hoonevaremed ja taamal kirik. Kunstnik on kujutanud oma vanemaid Johannest ja Hellat esmakohtumisel. Johannes oli sõdinud vaba Eesti eest ja tutvus Hellaga haiglas, kus naine teda põetas. Isa saatus mõjutas ka Olev Subbi elu: Siberisse küüditamise ja noorusaja raskuste põhjus oli Johannes Subbi osalemine Vabadussõjas.

Subbi vanemate kõrval seisab noor Eduard Wiiralt, kes võitles Teises maailmasõjas ja elas hiljem pagulasena Pariisis. Maal ühendab paigale jäänuid ja okupatsiooni tõttu kannatanuid nendega, kes olid sunnitud lahkuma, jättes Eesti ilma paljudest andekatest ning edumeelsetest inimestest. Wiiralt sai Pariisis edasi tegutseda, Olev Subbi isa aga suri Siberis.

Maal on nagu monument. Siin kujutatud inimesed on pronksi valatuna ajas hangunud erinevalt Subbi ilmekatest kunstniku- ja poliitikuportreedest. Maalikunstnikuna lõi Subbi 2007. aastal selle teosega tõepoolest monumendi, mille uskus Eestile võlgu olevat. See on pühendus hetkedele, mis vormisid tema enda ja järgnevate põlvkondade elu.