Lia Perjovschi

2020. Võtmesõnad

2020

Lia Perjovschi reageerib oma kunstis ja haridustegevuses ühiskondlikule kaosele ning poliitilisele segadusele, luues institutsioonilisi ja kunstilisi platvorme, mis toovad kokku kunstiteooria, ajaloo, poliitika, teaduse ja filosoofia ning loovad ajaloo, kollektiivse mälu ja inimteadmiste arhiivi. Kunstniku kontseptuaalsed teosed tulenesid vajadusest tekitada ruum teadmistele ja vastupanule, et mõista Rumeenia lähiminevikus toimunut. Enne 1989. aasta revolutsiooni sotsiaalseid ja poliitilisi muutusi oli riigi kodanikel väljast tulevale teabele väga piiratud ligipääs.

Pärast 1990. aastate muutusi, nn kapitalismi ja demokraatia üleminekuperioodil, olid üksteise järel võimul neosotsialistlikud ja liberaalsed valitsused. Püüdes mõista, arutelu tekitada ja publikuga oma teadmisi jagada, on Lia Perjovschi loonud projekte, mis hõlmavad mitmesugust teavet ühiskonna probleemide ja vajaduste kohta. Tema kunstilooming käsitleb intellektuaalide eraldatust Rumeenia diktatuuri ajal, aga ka praegust olukorda, kui püütakse mõtestada digiajastu infobuumi.

Teos „2020. Võtmesõnad“ esitab sündmuste kronoloogia, kõrvutades tekste, kujutisi ja esemeid märkmete ning märksõnadega, mis kujundavad subjektiivset ajalugu, tuues esile kunstniku enda maailmavaate.