Korduvad mustrid

Nii Sirja-Liisa Eelma kui ka Mari Kurismaa on kunstihuvilistele tuntud ja eri ajal ka tunnustuse pälvinud: Mari 1980. ja 1990. aastate nn metafüüsiliste vaikusesse tardunud maalidega ja hiljem hinnatud sisearhitektina, Sirja-Liisa 2000. alguse sageli sõnamänge kaasavaist satiirilistest projektidest poeetilisse kujundlikkusesse jõudnud loominguga. Selle näituse pildid on nagu sõnumitoojad teisest maailmast. Siin välja pandud maalidest võib mõelda „kui peenekoelistest ja toetavatest kaaslastest“ nagu teeb seda kunstnik Mari Kurismaa või nagu ütleb oma märkmetes kunstnik Sirja-Liisa Eelma: „Kunstiteos võiks ka peen olla. Esteetiliselt nauditav ja puhas. Ja korralik. Ja muidugi sügav ja vaimne ja püha ja puha.“