Väliseesti

Väliseestlastel on sageli kirglik ja idealiseeritud suhe oma kunagise kodumaaga. Sarnaselt Eestis elavate eestlastega on ka nemad emotsionaalselt kaasatud koduriigi poliitilisse arengusse. Laulva revolutsiooni ajal ringlesid poliitilise sõnumiga ise valmistatud särgid mõlemal pool raudset eesriiet. Näiteks trükiti tõenäoliselt 1985. aastal New Yorgis särk loosungiga „SOS. Save Our States. Freedom for Estonia, Latvia, Lithuania!“ (eesti keeles „SOS. Päästke meie riigid. Eesti, Läti, Leedu vabaks!“). Sama loosung kanti grafitina 1980. aastate teisel poolel ka Berliini müürile.

Toronto väliseesti kunstnik Peeter Sepp valmistas 1980.–1990. aastail mitu poliitilise sisuga särki. Lisaks siin eksponeeritud „Terra Baltica“ särgile, mille üks eksemplar kuulub ka Eesti Ajaloomuuseumi kogusse, kujundas ta särgi Molotovi-Ribbentropi pakti vastu loosungiga „Repeal the Deal“ (eesti keeles „Tühistage tehing“) ja särgi tekstiga „Hoiame kokku – Saame vabaks“. Sepp levitas särke meeleavaldustel ja kinkis Torontos külas käinud eestlastele.