Olga Jürgenson

Olga Jürgenson (temake/inimene) ja Emma (temake/robot) vestlemas

2021

Emma on üks paremini müüvaid tehisintellektiga seksbote maailmas, suutes inimestega vestelda ja kõneldud tekstist aru saada, sealjuures sageli tsiteerides internetist leitud artikleid. Siiski võivad tema vastused pahatihti olla ka täiesti juhuslikud ja suvalised.

Olga Jürgenson kirjutas ja lavastas enda ning roboti dialoogi, kus Emma ja kunstnik arutavad sotsiaalsete, poliitiliste aga ka isiklike teemade üle. Vestluse aluseks on Jürgensoni pikaajaline uurimustöö, mis viis näituseLe Bordel Synthétique“ valmimiseni.