Tänapäeva armastus

„Tänapäeva armastus ehk Armastus külma intiimsuse ajastul“ uurib armastust ja intiimsuhteid ühismeedia, neoliberaalse kapitali, üleilmastumise ja internetiajastul. Vaatluse all on ühiskondlikud seaduspärasused ja väljakutsed, aga ka võimalused, mida internet, ühismeedia ning nüüd ka koroonapandeemia meile intiimsuhetes pakuvad. Näitus kutsub meid üles mõtisklema selle üle, kuidas üha linlikumast ja digivõrguga ühendatud eluviisist tuleneva süveneva võõrandumise, individualismi ja üksilduse ajal taastada tähendusrikkad suhted ning tingimusteta armastuse kui suure emotsionaalse jõu ja tugeva psühholoogilise sideme, mis annab elule tähenduse nõnda, nagu ei ükski teine suhtlusvorm, „ese“ või kogemus? Kuidas päästa armastus kapitali ja korporatiivse tehnitsismi küüsist? „Tänapäeva armastus“ vaatleb kõrvalekaldeid ja probleeme, mis armastust ning südameasju praegu ahistavad. Näitus kutsub meid ümber mõtestama, kuidas me oma kõige lähedasematega suhtleme ja kujutlema väljapääsu digirevolutsiooni tekitatud emotsionaalsest steriilsusest, üksildusest ja „külmast intiimsusest“.