Maria Kapajeva

Sa muudad oma meelt

2020

Näitust ette valmistades tegi Maria Kapajeva mitu intervjuud naistega, kes ühel või teisel põhjusel on otsustanud lapsi mitte saada. Heliinstallatsioon „Sa muudad oma meelt“ koosneb intervjueeritute lausetest, millega neid peaaegu iga päev on survestatud lapsi saama. Võib ju mõelda, et asi see siis on, kui sinult mõnes pulmas või perekondlikul koosviibimisel küsitakse: „Millal siis kah sedapsi?“

Kuid kuude ja aastate jooksul koguneb selliseid üksikuid remarke terve tulv. Keegi ei pea tingimata midagi ütlema, need etteheited vasardavad peas ikka edasi. Teoses on kohalikku konteksti silmas pidades anonüümsete tsitaatide vahele pikitud lauseid ka Eesti poliitikute suust. Installatsioonis kõnelevad nii mehed kui ka naised eesti, inglise ja vene keeles, et näitlikustada: sarnast survet peavad taluma kõik inimesed igas kultuuriruumis.