Maria Kapajeva

OR OTHER

Vilkuvast neoonkirjast ja kahest fotost koosnev installatsioon osutab esmalt Sigmund Freudi sõnastatud Madonna-hoora kompleksile, mille järgi lähevad omavahel konflikti meeste ootused naistele. Ühelt poolt ootavad mehed seksuaalset rahuldust, teiselt poolt emalikku hoolt, mis aga ei saa tulla samalt inimeselt.

Maria Kapajeva installatsioonis vilguvad ingliskeelsed sõnad whore (eesti k hoor) ja mother (eesti k ema), moodustades vahepeal fraasi or other, mis eesti keeles tähendab „või midagi muud“. Kunstnik osutab tõsiasjale, et neitsi-hoora kompleks kirjeldab tabavalt ka meedias ja ühiskonna alateadvuses ringlevaid ettekujutisi naiste rollidest. Kapajeva, kes sarnaselt kõikide naistega ei identifitseeri end tingimata kummagi rolli kaudu, esitab terava küsimuse: „Kas midagi muud polegi võimalik?“