Mari Volens

Võtab kuju. Lahtiraksatus

2020

Teoses kohtuvad tarviliku otstarbe kaotanud mööblitükid looduses tantsiskleva kehaga. Elututest struktuuridest eemal on keha elav, ta on unustanud oma harjumuspärase kuju ja proovib julgelt uusi. Kuidas lasta lahti tuttavast sisseharjunud vormist? Kuidas liikuda lähemale loomulikkusele? Kas me üldse teame, mida see tänapäeva maailmas tähendab? Kas harjumuspärasest vormist lahti lastes liigume lähemale tõelisele endale?