Solveig Lill

Membraanide vahel

2021

Inimene ei ole harjunud teadvustama, et lisaks meeltega tajutavale toimub tema elu samal ajal miljonite erinevate protsessidena ka mikrotasandil. Rakkude sees ja vahel toimub pidev töö erinevate eesmärkide nimel: sünnid ja surmad, lagunemine ja tootmine, enese kaitsmine sissetungijate eest, infovahetus, lakkamatu koostöö ning muutumine. Lille maalid loovad pildi sellest igapäevasest haardeulatusest välja jäävast rakumaailmast. Realismi asemel näitab ta rakke oma kujutluse prisma kaudu, et illustreerida kaugust, mis eraldab inimese teadvust tema organismi mikroskaalast. Abstraktne kujundikeel viitab detaili- ja nüansirohkuses vaatepildile, mis meile avaneb, kui vaatame läbi mikroskoobi.