Anna Škodenko

Realism

2023

Kahtlemata on Anna võimekas maalija, realistliku kujutamislaadiga tuleb ta suurepäraselt toime, aga tema eesmärk on mujal. Detailide, vaatepunktide ja erinevate meediumide vaheldumise kaudu muudab ta reaalsuse kui terviku tajumise küsitavaks. Tema töödes kohtab näiliselt kokkukuulumatuid kilde pisiasjadeni suurendatud tegelikkusest, millest kumab läbi traditsioonilisi ja arusaadavaid kujundeid: trepp, puujuured ja -oksad, fraasid ja laused, isiklikud ja anonüümsed ühtaegu.