Avalikud küsimused

Aastatel 2020 ja 2021 oleme pidanud sulguma turvalisse eraldatusesse ja avalikud kokkupuuted on muutunud harvaks. Installatsioon pakub kohtumispaika meie piirangute uurimiseks. Galeriiruum Vabaduse väljaku ääres, kus on peale avaliku väljaku varem asunud ka heinaturg ja parkla, võiks ehk hästi sobida töötubade jaoks, kus uurida meie praegust olukorda avalikus ruumis, selle üle vestelda ja seda kahtluse alla seada. Kuidas aitame probleeme lahendada? Kas näeme ühiseid väärtusi, mis segunenud värvilise liivana kujutavad meie sotsiaalset hetkeolukorda?

Vestlustes osalejad võivad vabalt valida avaliku elu küsimuse, mis neid kõnetab. Sisenetakse juhendatud suhtlusolukorda, kus liivakuhi osaleja ees tähistab kindlat väärtust ja värvi, mida tal palutakse esindada, vesteldes teise osaleja ja teist värvi liivakuhjaga. Suhtlus on just nii spontaanne või nii programmeeritud, kui osaleja eelistab, siiski tuleb kaaslasega alati arvestada ja suhestuda. Pärast füüsilise suhtlemise sessiooni kohtuvad osalejad töölaua taga, et oma soorituse üle mõtiskleda ja võtta vestluse teemad kokku.