CUSS Group

CUSS Group’i tegevused on hõlmanud nii veebitelevisiooni platvormi asutamist, veebiväljaandeid, digitaalkunsti kui ka mitmed kuratoorseid projekte nende peakorteris Johannesburgis. Kollektiivi huvitab kommertsi, kultuuri ja tehnoloogia superhübriidus, mida uuritakse läbi urbanistlike trendide, materiaalsete artefaktide ja noortekultuuri filtri kaasaegses post-postkoloniaalses Lõuna-Aafrikas. Mitmete ürituste korraldamisel, näiteks jätkuva kureeritud platvormide seeria „Video Party“ (2013–2014) puhul, on nad kasutanud kunsti näitamiseks ebatraditsioonilisi paiku nagu poode, et muuta kunst suuremal määral igapäevaelu osaks ning publikule kättesaadavamaks.