Flo Kasearu

Elust välja lõigatud

2020

Flo Kasearu töö „Elust välja lõigatud“ valmis koos Pärnu naiste varjupaiga elanikega. Kunstnik ja tema ema Margo Orupõld korraldasid varjupaiga naistele pikema aja jooksul mitu töötuba. Ühes hiljutisemas töötoas tutvustas Orupõld koduvägivalla juhtumitele keskenduva Ameerika nõustaja Lundy Bancrofti raamatut „Miks ta seda teeb?“ (Why Does He Do That?). Raamatus kirjeldab autor väärkohtlevate meeste käitumismalle. Jagades ahistavad mehed kümneks tüübiks, räägib ta teiste seas Härra Õigest ja Rividrilli Seersandist. Härra Õige on Bancrofti järgi keegi, kes teab alati kõike kõige paremini ja tahab panna partneri oma vaimsetes võimetes kahtlema, et teda tõhusamalt kontrollida. Rividrilli Seersant aga kaldub kontrollimisega päris äärmusesse ja juhib partneri elu nii kuidas vähegi võimalik.

Töötoas arutlesid Flo ja tema ema nende kümne mehetüübi üle ning uurisid, kas Bancrofti käsitlusviisist võiks olla abi väärkohtlemise äratundmisel: füüsilisest vägivallast peene, kuid mitte vähem kahjustava manipulatsioonini. Näitusesaalis eksponeeritakse kollaažisarja, mille loomist alustas kunstnik rühmatööna, paludes naistel valida kaks mehetüüpi ja neid kujutada. Otsekui šablooni järgi tehtud tööd järgivad Bancrofti tutvustatud lihtsaid ja skemaatilisi liigitusi.

Elust välja lõigatud