Shannon Finnegan

2019

„Muuseumipingid“ on Shannon Finnegani vastus kunstisaalides valitsevale pingipuudusele ja kunstniku kavandatava sarja osa. Projekt juhib tähelepanu sellele, et protestimist nähakse enamasti suutmissurve vaatepunktist: millegi eest seistakse või millegi nimel marsitakse. Kuid ka istumisprotestidel on pikk ajalugu. Finnegani pingid annavad külastajale võimaluse avaldada arvamust istumise kohta ja samal ajal mugavalt jalgu puhata. Finnegani teos on struktuurne sekkumine kunstiruumidesse, mis enamasti on kujundatud arvestades inimesi, kes saavad püsti seista.