Jeffrey Mansfield

2019

Kurtide koolid on nii arhitektuurilt kui ka ruumi poolest üldisemalt mitmetähenduslikud. Neis võib kohata nii ülikoolilinnakule kui ka kinnisele meditsiiniasutusele viitavaid elemente. Seega jääb ebaselgeks, kas nende eesmärk on harida või isoleerida. Heaolule, assimilatsioonile ja vastupanule viitava arhitektuurse vormi ning sõnakasutuse kaudu annavad kurtide koolid aimu, kuidas on aja jooksul muutunud suhtumine kurtusesse, puuetesse, normaalsusesse, aga ka kodanikuväärtustesse, nüüdisaegsusesse ja rahvuslikku kasvu ning identiteeti. See teos räägib tööstuse, bioloogia, patoloogia, poliitika ja võimu loo. Kogu ruumi hõlmavas installatsioonis „Kurtuse arhitektuur“ kõrvutab Jeffrey Mansfield fotod ja dokumendid, mis käsitlevad kurtust kuuljate vaatepunktist (seinal) kurtide endi kultuurist lähtuvate materjalidega (laual) ning toob nii välja, kui erinevad on arusaamad kurtusega seotud arhitektuurist ja ideoloogiast.

Loe teosest pärinevaid tsitaate siit.