Oliver Ressler

Tuleviku tõkestuskultuurid

2021

Film keskendub kunstnikele ja kliimaaktivistidele Nnimmo Basseyle, Jay Jordanile, Steve Lyonsile, Marta Moreno Muñozile ja Aka Niviânale, kes arutlevad filmiümarlaual oma rolli üle sotsiaalsetes ja kliimaõigluse liikumistes. Nad mõtisklevad oma rollist ühiskonna- ja kliimaõigluse liikumises ning arutlevad, kuidas täita lõhe kunstnike ja aktivistide vahel, põlisrahvaste liikumistest õppimise vajaduse ning erapoolikutest seisukohtadest keeldumise vajaduse üle, kui tuleb arutada vägivallata või vägivaldset vastupanutaktikat. Arutletakse, kuidas suudetakse töötada väljaspool institutsioone, kuid samal ajal tuua võitlus demokraatia eest ametlikku ruumi. Filmis vahelduvad kaadrid viiest kõnelejast tekstilõikudega kliimaõigluse liikumise korraldatud aktsioonidest.