Josef Forster

Autoportree ehk Mees ilma raskusjõuta (Kargumees)

1916–1921

Tapeedimeister ja dekoratsioonimaalija Josef Forster saabus Karthaus-Prülli raviasutusse 1917. aastal. Siin esines ta maalija ja lauljana ning lõi oma hämmastavad tööd. Kui aastal 2001 avati Prinzhorni kollektsiooni muuseum, esitleti selle logot, mille kujunduslik lähtepunkt oli Forsteri ainus pealkirjata maal, ja mis sai hiljem nime „Autoportree ehk Mees ilma raskusjõuta“. Aastal 2011 korraldas muuseum Forsteri loomingule pühendatud näituse „Kõnd läbi õhu …“.

Forsterile, kes aitas haiglas kujundustöid teha, anti oma ruum, kus ta põhiliselt maalis, joonistas, skitseeris masinaid ja mootoreid ning laulis Wagneri ooperiaariaid. Tema piltidest on säilinud vaid 20. Kunstiteoreetikud rõhutavad Forsteri mitmeplaanilist ja silmapaistvat annet eelkõige portreemaalis. Forsteri eneseteadlikkus kunstnikuna oli kõrge, ta võrdles oma töid Rubensi, Raffaeli ja Rembrandtiga.

„Forsteri loomingu interpreteerimisel aitavad vastandamised, kontekstualiseerimised ja perspektiivid /…/ mõista, et tema töödes ei valitse üksnes hullus, vaid et kõrgustesse tõusmise unistustel on sarnased juured nii hullumajas kui ka väljaspool seda.“ (Maike Rotzoll)

„Forsteri tööd näitavad „kuivõrd edukalt on võimalik lõimida kunstiloomingusse oma kõrvalekalded tõelisusest.“ (Thomas Röske)