Olev Subbi

Viisikmaal

1967

„Viisikmaal“ on Subbi loomingus ainulaadne, sest koosneb viiest tahvelmaalist. Subbi väljendab oma maalähedast mõtteviisi, mis kujunes tema töödes väga oluliseks. Siin on ilmekas naisakt, kunstniku autoportree, vaikelu ja maastik. Kompositsioon viitab gooti altarimaalidele ja mõned värvitoonid toovad meelde Hieronymus Boschi „Maiste naudingute aia“ (1490–1510), sest siingi mõjub süngena parempoolne, punastes toonides ja varje heitev tahvel. Boschi triptühhon kujutab kristlikku kosmoloogiat, viidates ligipääsmatutele piibellikele maailmadele: Eedeni aiale enne pattulangemist ja põrgusügavikele. Ühtlasi vihjab Subbi oma maalis kättesaamatutele maailmadele õrna loori taga, kuid tema autoportree toob töösse mõningast määramatust. Just nagu oleks ta töötades tundnud end kantavat sellesse teise maailma. Kunstnik ei soostunud teost müüma ja see rippus alati tema ateljees, esmalt Pika Jala väravatornis ning hiljem Raja tänavas.