Ad Minoliti

Sari "Looduslik satelliit"

2020

San Francisco Kadisti kunstigalerii näituse korraldamiseks asutas Minoliti 2018. aastal feministliku maalikooli, et vaadata uuesti läbi patriarhaalne kunstiajalugu ja seda tänapäevaselt kritiseerida. Projekt kestab ja selle käigus analüüsitakse kultuurivaldkondi feministliku, dekoloniaalse ja queer-teooria abil. Minoliti arvates väljendab pilt alati kavatsust, mille kultuurilises erapoolikuses peituvaid juuri ei teadvustata. Maalide ja loengute abil otsib ta meie ühiskonna diskrimineerivaid elemente, mis end kunstnikupilgu kaudu taastoodavad, ning pakub lahendusi nende vältimiseks. Kunstiajalugu paljastub kui valge patriarhaalse ühiskonna ja tehisliku dualismi pärand.

„Loodusliku satelliidi sarjas“ (2020) abstraheeritakse maastikud ja tegelased matemaatilistest kujunditest koosnevateks avatarideks. Vormita subjekt loob utoopilise täieliku võrdsuse, kus lõpuks kaovad arusaamad rassismist, seksismist ja homofoobiast. Sari põhineb kujuteldavate kosmosejaamade arhiividest võetud piltidel, utoopiatel ja kosmose koloniseerimise ettepanekutel; maastik lahutatakse emotsioonide ja manipuleeriva teeskluse varjus osadeks. Viidates sellele, kuidas maastikumaale on minevikus kasutatud Ameerikate koloniseerimise edendamiseks ja puutumatute põlismetsade reklaamimiseks, kritiseerib Minoliti levinud kujutisi inimese võimalikust elukeskkonnast kosmoses. Tema maalide abstraktsed „tegelased“ asetuvad samadesse inimtekkelistesse maastikesse, mis on aastasadu olnud ärakasutamise taustaks.