Peter Puklus

2016–2019

Peter Puklus avardab senist fotodel põhinevat loomingut, katsetades installatsiooni ja skulptuuriga. Ta dekonstrueerib fotograafia traditsioonilisi arusaamu, vältides lineaarset jutustust ja tuginedes mõjuvatele seostele avatud kooslustes. Näitusel eksponeeritav pikaajaline projekt „Kangelasema“ koosneb arvukatest fotodest, mida võib esitada erinevates kooslustes, millest siin on toodud vaid üks. Tervenisti kunstniku igapäevases keskkonnas jäädvustatud installatsioon keskendub tuumperekonnale, rekonstrueerib argielu ning eksponeerib kodust intiimsust ja peresisest liikuvust. Projekt vaatleb kriitilise pilguga soostereotüüpe ja klišeelikke rolle perestruktuuris: mehelikku pater familias’t kui meisterehitajat või leivateenijat ning ema kui muusat ja peamist hooldajat või hoolitsejat. Ühtlasi pakub teos välja stereotüüpide ja naiste/meeste ettemääratud sotsiaalsete rollide ümberpööramise, peremudelite eest põgenemise võimalusi ning alternatiivseid vanemluse ja peresuhete mudeleid. Puklus seab kahtluse alla naise ja mehe etteantud rollid: naise väidetavalt kangelasliku emaduse ning mehe eeldatava kohustuse ehitada ja kaitsta kodu. Kunstnik lammutab mänguliselt, õõnestavalt ja kriitiliselt laiali ema- ja isafiguuridega seotud traditsioonilised sümbolid. Ehkki fotod põhinevad eralugudel ja viidetel kunstniku isiklikule elule, ütlevad need nii mõndagi selle kohta, kuidas tänapäeva peresuhteid soopoliitika, võrdõiguslikkuse ja feminismi kiiluvees ümber sõnastatakse. Skulptuure, fotosid ja etenduslikke teoseid hõlmava installatsioonina esitatud „Kangelasema“ dekonstrueerib tänapäeva heteroseksuaalse elu sümboleid ning juhib tähelepanu perekonnaga seotud väljakutsetele keerukas ja kiiresti muutuvas keskkonnas, teadvustades asjaolu, et meie maailm on üha vähem meestekeskne.