Marijke De Roover

2013, 2019–2020

Marijke De Roover uurib identiteedi etenduslikkust ning keskendub feminismile, queer-identiteedile, seksuaalsusele ja ihale, mille kogemist hõlbustavad, aga ka takistavad interneti ja meelelahutuskultuuri ikonograafia ja keel. Tema kunstnikutegevus õõnestab institutsionaliseeritud ja heteronormatiivseid arusaamu armastusest ja eneseesitlusest. Video „#TheSelfieSong“ (2013) näitab kunstnikku ennast voodil põlvitades tollaseid popphitte laulmas. Photo Booth’i rakendusega filmitud teos kirjeldab, kui hõlpsasti saab digimeedia abil oma isikut ja kujutist toota, edastada ning maailmas levitada. Selfie-kultuuril ja selle loomupärasel nartsissismil põhinev töö juhib tähelepanu massinähtusele, millest on nüüdseks kujunenud enesekuvandi loomise keskne element ning mis on ühtaegu nii ekstravertne kui ka ennastimetlev. „Frustreerunud queer’ide nišisisu“ (2019–2020) on digifototrükis meemisari. Meemid, mida tuleks kunstniku arvates käsitleda teatud laadi tekstidena, on kujundanud keele, millega reprodutseeritakse konkreetset, parasjagu valitsevat kultuuri. Sageli aga tuginevad meemid, mis olemuselt on lihtsustused, normatiivsele võimustruktuurile, levitades sellega stereotüüpe. Vaadeldes sooküsimusi anonüümsetes veebikeskkondades, kus meemid enamasti ringlevad, võib täheldada, et need võivad olla vägagi vaenulikud ja ebasõbralikud kõigi vastu, keda ei saa identifitseerida valge mehena, kinnistades seega heteronormatiivust kui valitsevat seksuaalset sättumust. Marijke De Rooveri nišimeemid esitavad mitmesugust paarisuhtetegevust väljaspool norme. Sari peegeldab millenniumipõlvkonna pessimismi ja eneseirooniat, näitab, kuidas institutsionaliseeritud heteroseksuaalsus sugu konstrueerib ning võimaldab heita pilgu kohtingute ja suhete tegelikkusesse digiajastul, sõltumata soost ja seksuaalsetest eelistustest.