Daniela Ortiz

Rassistliku Euroopa aabits

2017

Peruus sündinud Daniela Ortiz uurib oma loomingus rahvuse, kolonialismi, rassi ja klassi küsimuste kaudu kodakondsuspoliitikat. Viimase aja projektides on ta oma immigrandikogemusest lähtudes uurinud riiklikke ja rahvusvahelisi rände kontrollimise süsteeme. Projekt „Rassistliku Euroopa aabits“ väljendab neid murekohti tabavalt lasteraamatu kujul, seades küsimuse alla rändega seotud stereotüübid.

Kunstnik selgitab: „Tänapäeva Euroopa rajaneb süsteemil, mida nimetatakse rassiliseks kapitalismiks: praeguse Euroopa heaoluühiskonna on üles ehitanud koloniaalaegne rüüstamise, ekspluateerimise ja rahvaste orjastamise rassistlik kord. Et teiste territooriumide ja rahvaste arvelt säilitada röövimise ja vägivalla süsteem ning seda ideoloogiat ülejäänud planeedile peale suruda, tuleb rassismi igapäevaelus, poliitikas ja avalikus elus pidevalt taastoota /…/“

„Rassistliku Euroopa aabitsas“ on kunstnik koostanud sõnastiku, analüüsides paljusid rändekogemusega seostatavaid termineid. Ortiz rõhutab, et talle on oluline suhestuda lastekirjandusega, sest seal kujutatakse rassismi süütu ja kahjutuna näiva keele varjus. Näiteks kirjutatakse raamatutes, et Christoph Columbus avastas „uue maailma“ ja see sündmus olevat olnud kahe maailma kohtumise, mitmekultuurilisuse ja sõpruse lugu. Sellega mätsitakse kinni põlisrahvaste vastu toime pandud vägivald. Lastele ei räägita, et kolonialism tähendas rüüstamist ja tapmist. Lasteraamatutes, ülikooliuuringutes ja meedias püsiv narratiiv normaliseerib koloniaalsüsteemi tänini.