Ala Younis

Pat–riot. Tuleviku aeglase tühistamise vastu

2018

Ala Younis on kunstnik, kelle loomingus on tähtsal kohal uurimused ja koostöö. Ta vaatleb sageli juhtumeid, milles avaldub ajalooliste ja poliitiliste sündmuste ning isiklike jutustuse vaheline pinge.

Projektis „Patriot“ on Younis kasutanud Egiptuse 1977. aasta „leivarahutuste“ videodokumente ja 1990. aastal Jordaanias pärast Iraagi põgenike sisserännet tehtud raadioreportaaže. Nende tõendite põhjal on ta loonud „stereoskoopilise uurimuse“ rahutustest ja kodanikuallumatusest, vaadeldes neid läbi infolekete, bürokraatia, mässude ja üldsuse manipuleerimise prisma. Kunstnik on hoolikalt uurinud mobiilikaameratega jäädvustatud ning televisioonis ja sotsiaalmeedias avaldatud fotosid, paljastades „algoritmilise terrori“, millest tekivad üha uued eelarvamuste vormid.